Δικαίωμα Υπαναχώρησης βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

4.1. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα που έχει αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει το/τα προϊόν/προϊόντα αποστέλλοντάς τα με δικά του έξοδα στην έδρα της Επιχείρησης που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ως άνω δικαίωμα επιστροφής, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους στη δηλωθείσας από τον Πελάτη διεύθυνση.

(β) Το/τα προϊόν/προϊόντα είναι στη ίδια άριστη κατάσταση που το/τα παρέλαβε. Ειδικότερα το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην εμφανίζει τυχόν φθορές ή αλλοιώσεις (σκισίματα κλπ).

(γ) Η επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων γίνεται δεκτή, εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του αντίστοιχα.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@ekdoseis-memento.gr. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του ως άνω e-mail μόλις το παραλάβει.

(ε) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια.

(στ) Προϊόν/Προϊόντα το/τα οποίο/α έχει/έχουν πωληθεί με επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστρέφεται/επιστρέφονται μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

4.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, βάσει του άρθρου 4 § 10 του Ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το/τα προϊόν/προϊόντα έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί.