Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από την «MEMENTO E.E.» (με διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ»), εφεξής καλούμενη «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ ή Επιχείρηση», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Ηλειας, αρ. 30Α , με Α.Φ.Μ. 801368181- Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, (τηλ 2109633161), μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.ekdoseis-memento.gr (εφεξής καλούμενο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Κάθε Χρήστης (εφεξής καλούμενος «Χρήστης» ή «Πελάτης») που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία εξαίρεση. Σημειώνεται ότι πριν από την υποβολή κάθε παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση του/των προϊόντος/προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης». Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή σχετική μ’ αυτό.

1. Παραγγελίες. Υποβολή και Αποδοχή Παραγγελιών

Υποβολή Παραγγελίας

1.1. Η παραγγελία του/των προϊόντος/προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η παραγγελία του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα απαιτείται να συμπληρώσει τα εξής ατομικά του στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • E-mail

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ.

1.2. Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των ακόλουθων πληροφοριών αναφορικά με το/τα προϊόν/προϊόντα:

  • Των κύριων χαρακτηριστικών του/των προϊόντος/προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
  • Της συνολικής τιμής του/των προϊόντος/προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην τελική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία αναγράφονται στο Άρθρο 6.1. του παρόντος και τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν πρόκειται για αποστολές εντός Αττικής/εκτός Αττικής/στο εξωτερικό.
  • Της προθεσμίας εντός της οποίας οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ αναλαμβάνουν να παραδώσουν το/τα προϊόν/προϊόντα (Άρθρο 6.2. του παρόντος).
  • Του τρόπου πληρωμής του/των προϊόντος/προϊόντων που αναγράφεται στο Άρθρο 7 του παρόντος.
  • Σημειώνεται ότι οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δύνανται ν’ αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. 

Αποδοχή Παραγγελίας

1.3. Με την υποβολή της Φόρμας Παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα στο email που έχει συμπληρώσει στην ως άνω Φόρμα Παραγγελίας ότι έχει γίνει η αποδοχή της παραγγελίας του από την Επιχείρηση και ότι βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας.

1.4. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του από τον ιστότοπο της ταχυδρομικής εταιρείας μέσω του tracking code, ο οποίος του αποστέλλεται με νεότερο e-mail στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην ως άνω Φόρμα Παραγγελίας.

2. Ακυρώσεις Παραγγελιών

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση πριν την ολοκλήρωσή της αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@ekdoseis-memento.gr. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

3. Ανωτέρα βία

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η τελευταία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι ακραία καιρικά φαινόμενα (παγετοί, καύσωνες, καταιγίδες), σεισμοί, πυρκαγιές, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα μεταφοράς, κλπ. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Επιχείρηση υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

4.1. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα που έχει αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει το/τα προϊόν/προϊόντα αποστέλλοντάς τα με δικά του έξοδα στην έδρα της Επιχείρησης που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ως άνω δικαίωμα επιστροφής, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους στη δηλωθείσας από τον Πελάτη διεύθυνση.

(β) Το/τα προϊόν/προϊόντα είναι στη ίδια άριστη κατάσταση που το/τα παρέλαβε. Ειδικότερα το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην εμφανίζει τυχόν φθορές ή αλλοιώσεις (σκισίματα κλπ).

(γ) Η επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων γίνεται δεκτή, εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του αντίστοιχα.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@ekdoseis-memento.gr. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή του ως άνω e-mail μόλις το παραλάβει.

(ε) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια.

(στ) Προϊόν/Προϊόντα το/τα οποίο/α έχει/έχουν πωληθεί με επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστρέφεται/επιστρέφονται μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

4.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, βάσει του άρθρου 4 § 10 του Ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το/τα προϊόν/προϊόντα έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί.

5. Ελαττωματικό/ά Προϊόν/ντα

5.1. Η Υπαναχώρηση δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα.

5.2. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Επιχείρηση και ο Πελάτης δύναται:

α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες

β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος

γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, απαιτώντας την επιστροφή του τιμήματος και των εξόδων αποστολής.

5.3. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αμέσως μετά την παράδοσή του την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@ekdoseis-memento.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωσή του ως ελαττωματικού.

6. Τρόποι Αποστολής

6.1. Για να είναι προσιτό ένα βιβλίο στον αναγνώστη, δεν αρκεί μόνο να έχει την σωστή τιμή, αλλά χρειάζεται να είναι και άμεσα διαθέσιμο. Γι’ αυτό τον λόγο οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ MEMENTO συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες ταχυδρομικές εταιρείες, ώστε να φτάνουν γρήγορα και προσιτά στον χώρο σας.

Αποστολές εντός Αττικής

Για τις αποστολές εντός του νομού Αττικής, χρησιμοποιούμε την Easy Mail και τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 3.00€.

Αποστολές εκτός Αττικής

Για τις αποστολές στο υπόλοιπο της ελληνικής επικράτειας, χρησιμοποιούμε την Speedex και τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 3.50€.

Αποστολές Εξωτερικού

Για τις αποστολές σε χώρες εκτός Ελλάδας χρησιμοποιούμε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Το κόστος αποστολής των ΕΛΤΑ ανέρχεται στα 11.20€ για αποστολές που το συνολικό τους βάρος είναι κάτω από 500gr και 15.50€ για αποστολές που ξεπερνάνε τα 500gr. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ.

Δωρεάν Μεταφορικά

Με αγορές άνω των 35€ , τα μεταφορικά είναι δωρεάν για όλες τις αποστολές εντός Ελλάδας. Εξαιρούνται οι αποστολές εξωτερικού.

6.2. Χρόνοι Αποστολής

Οι χρόνοι αποστολής καθορίζονται από την ταχυδρομική εταιρεία. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ MEMENTO κατά την διεκπεραίωση και αποστολή της παραγγελίας σας, θα σας στείλουν ένα e-mail όπου θα αναγράφεται το tracking code, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε την παραγγελία σας στον ιστότοπο της ταχυδρομικής εταιρείας.

Συνήθως, χωρίς να είναι δεσμευτικό, οι αποστολές εντός Αττικής παραδίδονται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Οι αποστολές εκτός Αττικής παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αποστολές οι οποίες πρέπει να φτάσουν σε απομακρυσμένους ή δυσπρόσιτους προορισμούς ενδέχεται να καθυστερήσουν περισσότερο.

Κατά κανόνα οι αποστολές εξωτερικού που προορισμό έχουν την Ζώνη 1 των ΕΛΤΑ, παραδίδονται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ενώ οι αποστολές που έχουν προορισμό την Ζώνη 2, παραδίδονται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης δεν εξαρτάται μόνο από τα ΕΛΤΑ αλλά και από την ταχυδρομική υπηρεσία που θα διαχειριστεί την αποστολή σας στο κράτος προορισμού.

7. Τρόποι Πληρωμής

7.1. Online Πληρωμή με Κάρτα

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ MEMENTO συνεργάζονται με την Eurobank, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση των online συναλλαγών. Κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε με κάρτα μέσω Eurobank.Αυτή η επιλογή θα σας μεταφέρει στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της τράπεζας, όπου και θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Εν συνεχεία, αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα μεταφερθείτε πίσω στο site μας.

Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει.

Μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας από την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, πραγματοποιείται και η χρέωση.

Τα στοιχεία της κάρτας σας περνούν σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας.

Η Eurobank ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ δεν αποθηκεύουν ούτε διατηρούν στοιχεία της κάρτας σας στα συστήματά τους, ούτε πρόκειται να σας ζητηθεί από εκπρόσωπο της επιχείρησης, σε οποιαδήποτε περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά, μέσω e-mail, κλπ) κάποιο στοιχείο της κάρτας σας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας κάτι τέτοιο, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, καθώς μπορεί να έχετε πέσει θύμα απάτης.

7.2. Αντικαταβολή

Μόνο για τις αποστολές εντός Ελλάδας, παρέχεται και η δυνατότητα πληρωμής μέσω αντικαταβολής. Τα έξοδα της αντικαταβολής ανέρχονται σε 1.70€.

7.3. Προπαραγγελίες

Σας δίνουμε την δυνατότητα να προπαραγγείλετε κάποιο βιβλίο μας που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Οι προπαραγγελίες μπορούν να γίνουν μόνο με πληρωμή με κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και θα διεκπεραιωθούν κατά προτεραιότητα με την κυκλοφορία του εν λόγω βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους του παρόντος. Παρακαλούνται οι Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος να ανατρέχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις.

9. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται το Ελληνικό Δίκαιο και ιδίως τη σχετική νομοθεσία που αφορά θέματα αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.